21 september 2006

Persingense veer wordt geopend.

 dscf8172  

Nieuwe wandelverbinding tussen het Hoog en het Laag. Op donderdag 28 september a.s. vindt om half vier ‘s middags, de feestelijke opening plaats van het Persingense Veer. Het is het resultaat van een samenwerkingsproject van het Waterschap Rivierenland, Gemeente Ubbergen, Stichting Platform Toerisme Ubbergen, IVN Rijk van Nijmegen en Via Natura. De ontvangst is in De Ubburch, Kasteelselaan 60 in Ubbergen. Na een korte wandeling en een knallende openingshandeling zullen enkele bestuurders het pontje in werking zetten en de gasten naar de overkant varen en weer terug zoals het een echt veer betaamt. Terug in De Ubburch wordt u verrast met een drankje en producten uit de streek, verzorgd door Terra Vita.


 

   

PERSBERICHT                                                                  Ubbergen, 18 september 2006

Opening van het Persingense Veer.

Nieuwe wandelverbinding tussen het Hoog en het Laag.

Op donderdag 28 september a.s. vindt om half vier ‘s middags, de feestelijke opening plaats van het Persingense Veer. Het is het resultaat van een samenwerkingsproject van het Waterschap Rivierenland, Gemeente Ubbergen, Stichting Platform Toerisme Ubbergen, IVN Rijk van Nijmegen en Via Natura. De ontvangst is in De Ubburch, Kasteelselaan 60 in Ubbergen. Na een korte wandeling en een knallende openingshandeling zullen enkele bestuurders het pontje in werking zetten en de gasten naar de overkant varen en weer terug zoals het een echt veer betaamt. Terug in De Ubburch wordt u verrast met een drankje en producten uit de streek, verzorgd door Terra Vita.

Het zelfbedieningspontje is het sluitstuk van een omvangrijk project waarmee al in 2005 een start is gemaakt. Het Waterschap heeft langs Het Meer over een lengte van 1800 meter een natuurvriendelijke oever aangelegd en de vistrap bij het Hollandsch Duitsch gemaal verbeterd. Voor wandelaars is in de buurt van het benzinestation over de N 325 een oversteek gemaakt die leidt naar de struinroute langs de nieuwe oever. En tot slot zorgt het trekpontje, exclusief voor wandelaars, voor een verbinding over Het Meer. Wandelaars kunnen nu vanaf de stuwwal direct de Ooijpolder in zonder al te veel last te hebben van auto's en ander recreatief verkeer. Het pontje ligt niet ver van de plek dat in het verre verleden een doorwaadbare plaats was! Dit is ongeveer halverwege het Hollandsch Duitsch Gemaal en de St. Hubertusweg.

Uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan

Met de uitvoering van het totale project is meteen een aantal projecten uit het landschapsontwikkelingsplan gerealiseerd. Er is ecologische winst behaald door de natuurvriendelijke oever en de verbetering van de vistrap. Er kan meer water geborgen worden en het agrarische cultuurlandschap is voor wandelaars vanuit Beek, Ubbergen en Nijmegen op een aantrekkelijke manier bereikbaar. Juist vanwege deze combinatie aan functies en doelen, hebben verschillende overheden bijgedragen in de kosten.

Eerste stap

Natuurlijk is de oversteek van de N325 niet ideaal. Het is een eerste stap op weg naar betere en nog veiliger verbindingen. Een wandelbrug over de N325 is in voorbereiding. Ook ontbreekt nog het vervolg van de wandelroute over boerenland richting het dorp Ooij.  Het landschapsfonds Via Natura is in 2005 opgericht om dergelijke nieuwe projecten voor te bereiden en initiatiefnemers te ondersteunen bij de verwezenlijking van kansrijke plannen. Samenwerking met de gemeente Ubbergen, Waterschap Rivierenland, actieve organisaties zoals het Platform, Ploegdriever en IVN staat voorop. Maar vooral het zoeken naar voldoende middelen voor de aanleg van  nieuwe wandelpaden, gecombineerd met  landschapselementen als hagen en bloemrijke bermen. Pas wanneer Via Natura het geld voor jaarlijks beheer kan garanderen zullen met grondeigenaren die mee willen doen contracten afgesloten worden en kunnen wandelaars genieten van de nieuwe ontsluitingen.

 

Noot voor de redactie:          Inlichtingen:

Gemeente Ubbergen: Marleen Draisma (024 – 6849111)

Waterschap Rivierenland: Pascal van den Ring (0344-649220)

Via Natura: Tiny Wigman (024-3430400)

Foto: Henk Baron

                                                                                                                                                                                                                                                           

Uitnodiging

Opening Persingense Veer 

De nieuwe wandelverbinding tussen het Hoog en het Laag is een feit. Een uniek zelfbedieningspontje helpt wandelaars Het Meer over te steken. Op donderdag 28 september om half vier vindt de feestelijke opening plaats. Op dat moment kunt u meemaken hoe met technisch vernuft en minimale krachtsinspanning de barrière van het water genomen kan worden. Via Natura nodigt u namens het Waterschap Rivierenland, de gemeente Ubbergen, de Stichting Platform Toerisme Ubbergen en het IVN Rijk van Nijmegen uit hierbij aanwezig te zijn en de overtocht te wagen.

Programma

15.30      ontvangst in de Ubburch, Kasteelselaan 60 te Ubbergen wandeling naar het Persingense Veer

toespraak: "het veer als verbindende schakel"

feestelijke overtocht 

wandeling terug naar de Ubburch

hapje en een drankje, verzorgd door Terra Vita

einde rond 17.00 uur

Inlichtingen: Via Natura, Tiny Wigman tel: 024- 3430400