2 juli 2006

Nijmeegse Annie in Leuth

 

Nijmeegse Annie was zaterdagavond een van de publiekstrekkers bij de braderie "Leuth presenteert Leuth".  Met haar fototoestel heeft ze menig bezoeker van de braderie op de foto gezet. Annie was ingehuurd door "Kerkplein 9B" en tufte met haal knalroze brommertje het terrein op neer. Bij de Vriendenkring stond de schutterij met een schietbak en daar mocht Wim Janssen (van ww installaties) zich vervolgens Braderiekoning noemen, want hij haalde met een welgemikt schot de vogel naar beneden. zie de foto's.

 dscf1674

 


 Republiek Leuth telt nu twee koningen


Vorig jaar bleef de troon van schutterij De Vriendenkring in Leuth leeg. Sinds zaterdag­avond heeft het dorp zelfs twee koningen: Wim Janssen en Geert Smits.

  Door onze verslaggever
Leuth presenteert Leut( h), de superbraderie waarop bedrijfs- en verenigingsle­ven van het dorp laten zien wat ze in hun mars hebben, vierde zater­dag het tweede lus­trum.
   Willie Jansen is als voorzitter van carna­valsvereniging De Sok­kenummers een van de drijvende krachten achter het festijn. „ De samenwerking tussen carnavalsvereniging De Sokkenummers en schutte­rij De Vriendenkring is per­fect", zegt Jansen.
   Jan van Haren beaamt dat. „ Ik ben weliswaar een Kekerdom­se haan op een Leuthse stok", zegt het geïmporteerde Sokke­nummersraadslid. „ Maar je ziet hier, net als in mijn ge­boorteplaats  Kekerdom, dat je het vooral van de clubs moet hebben die het nuttigen van een consumptie niet schu­wen." De krachtenbundeling van schutters en narren levert dit jaar een uniek fenomeen op: de braderiekoning.
   AlsWim van Thiel de vogelkop heeft versplinterd en Theo vanDreumel en Theo Brugman de vleugels neergehaald, stijgt de spanning. Uiteinde­lijk weet Wim Janssen de romp van de mast te knallen. Dat ver­baast niemand, de di­recteur van W& W In­stallaties is getraind en opgeleid bij schut­terij OEV1 in Millin­gen. Omdat het nog vroeg is, zet de schut­terij nog een vogel­romp in de schietbak. Nu schiet Geert Smits raak. Twee schuttersvorsten op één brade­rie. Leuth is de koning te rijk.
   „ Wie weet schieten we vol­gend jaar wel prins carnaval", roept Henry Lemmers. Maar op dat moment is de wijsheid al in de kan verdwenen.