26 juni 2006

10 jaar t Bijenveld.

 

Dit jaar bestaat de basisschool 't Bijenveld in Leuth 10 jaar. De
school is ontstaan uit de samenvoeging van de RK school en de openbare
school, die korte tijd naast elkaar in Leuth hebben bestaan. Om dit te
vieren houdt de school deze week een feestweek, waaraan alle leerlingen
deel nemen. Maandagmorgen werd het programma geopend door directeur
Cees Burgers en hij toonde daarbij gelijk de nieuwe tafeltennistafel,
welke een prominente plaats inneemt op het schoolplein. Deze tafel is
voor de bovenbouw. Ook voor de onderbouw was er een kado in de vorm van
een aantal nieuwe stelten. Een en ander is aangeboden door de ouders
van de kledingbeurs. Na de opening begon de feestweek met o.a. een Reis
rond de Wereld in 80 dagen, verzorgd door Wim Bakker voor de groepen 4
tm 8. Voor de groepen 1 tm 3 was er 't Speelhuis. In de rest van de
week bestaat het programma o.a. nog uit een speurtocht met
Oud-Hollandse spelen, zwemmen in het Morgenbad, spelletjes op het
schoolplein, taarten bakken enz., alsmede een fietstocht met daarna
gezellig samen zijn met muziek van Jeroen Engelen. Overigens wordt de
bevolking van Leuth opgeroepen om zoveel mogelijk de politiek te
bewerken om nieuwbouw voor de Leuthse school mogelijk te maken en evt.
a.s. donderdag bij de raadsvergadering aanwezig te zijn. zie de foto's

 

 dscf9518

 

Leuth, 22 juni 2006

 

Leuthse basisschool bestaat tien jaar

 

Feestweek voor 't Bijenveld met bijsmaak

 

Dit schooljaar viert basisschool ‘t bijenveld in Leuth haar
tienjarig bestaan. De week van 26 tot en met 29 juni staat dan ook bol
van de festiviteiten, met onder meer een cultureel programma, een
fiets- en een speurtocht en een feestavond. Echter met de lopende
ontwikkelingen omtrent de beloofde nieuwbouw van de school begint deze
feestweek toch met een zwart randje.

 

In het schooljaar ‘95/'96 werden de deuren van de nieuwe gefuseerde
school geopend. Basisschool 't bijenveld ontstond na een samengaan van
de openbare en katholieke school in Leuth. Dit schoolgebouw bestaat nu
ongeveer dertig jaar. De staat van het gebouw voldoet inmiddels
nauwelijks meer aan de huidige normen.

Volgens directeur Cees Burgers laat de kwaliteit van het schoolgebouw
nogal te wensen over. "Als je kijkt naar zaken als licht, lucht,
duurzaamheid en energiegebruik dan voldoet onze school niet meer aan de
hedendaagse eisen. Ook onderwijskundig gezien komen de moderne
didactische inzichten, differentiatie naar niveau, individuele
begeleiding en onze ideeën over werken met kinderen onvoldoende tot hun
recht."

 

Loze beloftes

In 2004, werd vastgesteld dat het gebouw zich in een slechte staat
bevond en de noodzakelijk geachte renovatie qua kosten bijna niet zou
opwegen tegen nieuwbouw. Een ander aspect dat meeweegt is dat het dorp
binnenkort de bouw van een behoorlijk aantal woningen kan verwachten.
Dit zorgt voor een toestroom van leerlingen dat ook gevolgen heeft voor
de capaciteit en ruimte op school. Ruimte die ook ontbreekt voor de
binnenkort verplichte van zeven tot zeven-opvang.

Burgers: "Ik vind het zuur voor al onze inspanningen tot nog toe. We
zijn met een bouwcommissie, afgevaardigden van gemeente en bestuur en
een architect al anderhalf jaar bezig met de voorbereiding op de
nieuwbouw. Dat lijkt nu allemaal voor niets te zijn geweest. Ik hoop
dat de beslissers hun voornemens in heroverweging nemen. Zeg wat je
doet en doe wat je zegt! Leuth en vooral de kinderen verdienen een
nieuw schoolgebouw waarin het beste onderwijs mogelijk is. En dat geldt
ook voor de kleinsten van de peuterspeelzaal Kabouterland. Die hebben
nu een tijdelijk en te krap onderkomen in afwachting van integratie in
de nieuwe school."

 

Klinkend feest

Toch willen we de feestvreugde niet laten bederven. We verbinden aan
het tienjarig bestaan van 't bijenveld een klinkend feest. Inmiddels
zijn leerkrachten en ouders volop bezig met de voorbereidingen van de
festiviteiten. Deze vinden plaats in de week van 26 juni tot en met 29
juni en zullen opgeluisterd worden met de diverse gezellige
activiteiten. Als afsluiting is iedere leerling met ouders  welkom
tijdens de feestborrel op 29 juni.

 

 

___________________Einde persbericht__________________________

 

 

Bijlage

 

 

Festiviteiten tijdens de feestweek tien jaar 't bijenveld

 

26 juni         – Opening feestweek op het schoolplein om 9.00 uur;

        
         alle ouders,
leerlingen, leerkrachten zijn van harte welkom.

        
         – Voor de
schoolkinderen volgt aansluitend een cultureel programma. 
        

27 juni         – Speurtocht voor de schoolgaande jeugd door het dorp Leuth.

 

28 juni         – Zwemmen in het Morgenbad.

 

29 juni         –
Voorbereidingen (creatuur) voor de traditionele fietstocht ‘s avonds
vanaf 18.00 uur. Na de fietstocht zal tot 22.00 uur op het schoolplein
gefeest worden.